• Fortrolighed og databeskyttelse

  Som psykologer er vi omfattet af databeskyttelsesforordningen (EU 2016/679), databeskyttelsesloven samt sundhedslovens bestemmelser om behandling af personoplysninger. Vi er forpligtede til at oplyse dig om, hvordan dine personlige oplysninger håndteres.

  Alle psykologsamtaler og alle henvendelser omkring samtaler er omfattet af tavshedspligt. Du kan læse om psykologers tavshedspligt i § 21, stk. 2 i lov om psykologer m.v.

  Oplysninger om patienter og om samtaleforløb kan blive udvekslet med Region Hovedstaden og med den praktiserende læge der evt. henviser patienten til psykolog. Lægen og regionens administration er også omfattet af tavshedspligt.

  Når du henvender dig omkring en samtale, og når du påbegynder et samtaleforløb, registreres visse oplysninger om dig. Her er en oversigt over, hvilke oplysninger det drejer sig om, hvor de bliver opbevaret, og hvornår og hvordan de slettes igen.

   

  Telefon, SMS & email

  Når du ringer, indtaler en besked på telefonsvareren eller skriver via SMS eller mail, gemmes beskeden, indtil vi har talt sammen eller truffet en aftale. Derefter slettes beskeden.

  Ligeledes slettes oplysninger om det telefonnummer, der er ringet fra, fra telefonens opkaldshistorik, og indtalte beskeder, SMS’er og mails slettes. I nogle tilfælde kan referencer til samtaler eller beskeder indgå i journalen, som føres omkring et samtaleforløb.

   

  Patientjournal & administrationssystem

  Vi fører journal over alle samtaleforløb. Journalen indeholder notater om spørgsmål og emner, vi kommer ind på i løbet af en samtale. Formålet er at give dig en god og relevant behandling.

  Din journal bliver opbevaret i et sikret journalsystem, der ligger hos en databehandler, vi har indgået en databehandleraftale med. Aftalen sikrer bl.a. at oplysningerne registreret i systemet bliver opbevaret sikkert og forsvarligt. Dine oplysninger skal gemmes i 5 år, og i særlige tilfælde længere.

  Du har ret til at få at vide, hvad der står i din journal. Kontakt mig hvis du vil se den.

  Man må ikke slette i en journal, men hvis noget er forkert, kan vi tilføje en rettelse. Vi kan rette og slette i alt andet end journalen, hvis der er fejl.

  Oplysninger kan gives videre til din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til det.

  Vi kan modtage oplysninger om dig fra din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til, at de sender oplysningerne til mig.

   

  Som psykologer har vi pligt til at bryde tavsheden, hvis vi vurderer, at der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade.

   

  Vi har pligt til at underrette kommunen, hvis vi er alvorligt bekymret for et barns trivsel og udvikling.

   

  Vi kan sende oplysninger til betalere, hvis nogen (forsikring, kommune, sygeforsikringen Danmark) betaler dine samtaler helt eller delvist og du har givet dit samtykke til det.

   

  Vi sender oplysninger til revisor, med det formål at få lavet årsregnskab. Revisor har tavshedspligt.

   

  Hvis du er utilfreds med hvordan dine oplysninger håndteres, så gør opmærksom på det, så finder vi en løsning. Hvis du stadig er utilfreds, kan du klage til Datatilsynet.

  Hvis du oplever en utilsigtet hændelse i klinikken, kan du indberette den via dette link:

  https://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse/~/media/9284721F392C4A4FBE738BA50F013C4E.ashx